نیاز به خون همیشگی است؛ اهدا کننده مستمر بمان ***** چشم های منتظری هستند که فقط با اهدای خون ما زندگی برایشان میسر می شود

آخرین بروز رسانی : 1396/11/28